kunskapsförluster vid försvarsnedläggningar

Skriftlig fråga 1998/99:829 av Andersson, Yvonne (kd)

Andersson, Yvonne (kd)
Fråga 1998/99:829 av Yvonne Andersson (kd) till försvarsministern om kunskapsförluster vid försvarsnedläggningar

den 4 augusti

 

Försvaret skall skäras ned enligt beslut som socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tagit. Många lever nu i ovisshet runt om i landet.

Försvarets nedläggning handhas som om det handlade enbart om försvaret men det handlar också om förlorad kunskap. Försvaret är kopplat till högkvalificerat kunnande och forskning inom såväl teknik som medicin. På Malmen i Linköping finns t.ex. den enda helikopterutbildningen i Norden. Ingen annan verksamhet kan i en civil katastrofsituation bespisa tusentals människor på ett så effektivt sätt som försvaret. Värnplikten har genom tiderna spelat en viktig roll i unga mäns utveckling. De har lärt och förkovrat sig såväl kunskapsmässigt som moraliskt. Dessutom vittnar försvarets anläggningar om en månghundraårig kultur. Andra värden av långsiktig betydelse för samhället riskerar att förloras och måste återskapas kanske på ett kostsammare sätt i framtiden. Som jag har förstått har t.ex. inte utbildningsministern hörts beträffande utbildning och forskning. En alternativ organisation för att möta en civil katastrofsituation är enligt min kännedom inte framarbetad. Jag känner inte heller till någon utredning om hur man skulle kunna ta vara på den kunskap som finns och kanske sälja helikopterutbildning till andra länder. Våra grannländer köper den i dagsläget av USA enligt de uppgifter jag har fått.

 

Vilka åtgärder avser försvarsministern vidta för att också de andra värden som jag tar upp i min fråga skall kunna vägas in när det gäller höstens försvarspolitiska ställningstaganden?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-08-04 Besvarad: 1999-08-25 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga