Kunskapen om ortnamn, språk och dialekter i hela landet

Skriftlig fråga 2012/13:610 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 19 juni

Fråga

2012/13:610 Kunskapen om ortnamn, språk och dialekter i hela landet

av Isak From (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I Dialekt‑, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, DAUM, finns ett viktigt arkivmaterial som rör hela Norrland. Här finns ett rikt kulturhistoriskt material som handlar om ortnamn, dialekter, seder och bruk. Materialet är viktigt för forskning och undervisning vid våra universitet och inte minst viktigt som inspirationskälla för vår tids muntliga berättande.

I regleringsbrevet för 2012 har Institutet för språk och folkminnen fått i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med att öka det regionala perspektivet och hur myndigheten kan utveckla verksamheten så att den i större utsträckning ska ge effekt i hela landet.

Med regleringsbrevet i minne ter det sig konstigt att myndigheten avvecklar den regionala verksamheten och koncentrerar sig till storstadsområdena.

Den 4 juni 2013 informerades personalen vid Dialekt‑, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) om att den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen (ISOF) för att få en budget i balans planerar att den ska koncentreras till endast tre orter – Uppsala, Stockholm och Göteborg – och att avdelningarna i Umeå respektive Lund ska läggas ned och arkivmaterialet flyttas. Att flytta detta betydelsefulla arkiv från Norrland innebär att tillgängligheten minskar och att kompetent och engagerad personal riskerar att skingras.

Avser kulturministern att vidta några åtgärder för att Institutet för språk och folkminnen även i fortsättningen ska beakta det regionala perspektivet i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)