Kunskap om barnmisshandel

Skriftlig fråga 2005/06:1225 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 17 mars

Fråga 2005/06:1225 av Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) till socialminister Berit Andnor (s)

Kunskap om barnmisshandel

Barnmisshandel är ett stort samhällsproblem som vi på alla sätt måste motverka. 2004 anmäldes 8 216 misshandelsfall av barn upp till 14 år i Sverige. 1999@2003 dog 32 barn till följd av övergrepp av annan person. Många yrkeskategorier har arbeten som på ett eller annat sätt innebär kontakt med barn. Det kan handla om förskole- och skolpersonal som jobbar med barn hela dagarna, men det kan även vara exempelvis tandläkare, frisörer med flera yrkeskategorier som då och då möter barn i sitt arbete. Dessa har ett stort ansvar och en skyldighet att uppmärksamma och anmäla om ett barn har påtagliga skador som kan höra samman med en eventuell misshandel både av fysisk och psykisk karaktär. Men i vissa fall kan kunskap saknas om vad som ska uppmärksammas vid sådana situationer i barns vardag.

Därför är det ytterst angeläget att ytterligare information och kunskap kring misshandelsproblematiken ges till de vuxna som kommer i direkt kontakt med barn i sin yrkesutövning.

Vad avser ministern att göra för att förstärka dessa yrkeskategoriers kunskaper om barnmisshandel för att på så sätt göra dem än mer uppmärksamma på eventuella fall av barnmisshandel och anmäla dessa misstankar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-03-17 Anmäld: 2006-03-17 Besvarad: 2006-03-22 Svar anmält: 2006-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-22)