Kungsörn

Skriftlig fråga 2012/13:759 av Ahlin, Urban (S)

Ahlin, Urban (S)

den 13 september

Fråga

2012/13:759 Kungsörn

av Urban Ahlin (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Sveriges Ornitologiska Förening, som gått igenom den nya rovdjurspropositionen, kommer till slutsatsen att denna kan komma att visa sig synnerligen allvarlig för våra kungsörnar. I stället för det tidigare målet på minst 600 häckande par föreslås en referensnivå på 150 par. Vad detta egentligen innebär är oklart. Propositionen skulle kunna innebära att 75 procent av kungsörnarna ska bort.

Ornitologiska föreningen kommer också till slutsatsen att regeringen nu öppnar för både skyddsjakt och licensjakt på kungsörn samt att länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer framöver får fatta beslut om detta. I propositionen finns inget som säger att kungsörn ska behandlas på annat sätt än övriga stora rovdjur. Tvärtom står det uttryckligen följande:

”... bör kungsörnen behandlas som övriga rovdjursarter i denna proposition och referensvärden bör bestämmas.”

Fram till nu har kungsörnen varit en strikt fredad art i Sverige. Kommer den att vara det även när den nya rovdjurspolitiken är genomförd, eller innebär denna nya politik att det framöver kan komma att fattas beslut om licensjakt och/eller skyddsjakt på kungsörn?

Frågan är också vilka forskare eller forskningsrapporter som regeringen grundar sitt ställningstagande gällande kungsörn på. Enligt uppgift har varken organisationen Kungsörn Sverige, som årligen inventerar kungsörn och sammanställer material som används av såväl statliga som regionala myndigheter, eller Sveriges Ornitologiska Förening, som också har betydande kunskap om kungsörn, blivit kontaktade. Inte heller har kungsörnskännaren Martin Tjernberg kontaktats.

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande fråga till miljöministern:

 

Avser ministern att införa jakt på kungsörn?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-09-13 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-10-01 Svar anmält: 2013-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-01)