Kungliga Operans lokaler

Skriftlig fråga 2022/23:344 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Operahuset är i behov av omfattande renovering. Statens fastighetsverk landade år 2019 i förslaget om en Ny Opera i Operan (NOIO).

Det är nu uppenbart att byggnaden är i ett betydligt sämre skick än befarat. Det kan inte uteslutas att Operan akut skulle behöva stängas av arbetsmiljöskäl. Ett visst löpande underhåll har gjorts för att lösa de mest akuta problemen men detta är inte en hållbar situation. En renovering av operabyggnaden i Stockholm har utretts och förberetts i många år. En renovering som möter Kungliga Operans (Operan) behov har på regeringens uppdrag gjorts av Statens fastighetsverk (SFV), vilket resulterade i en hemställan till regeringen 2019 om genomförande av förslaget Ny Opera i Operan (NOIO).

Vi socialdemokrater har skrivningar om Operans lokaler i vår budgetmotion för 2023, skrivningar och yrkanden som vi förutsätter att kulturministern tagit del av.

Där säger vi att vår bedömning är att frågan om Kungliga Operans lokaler måste få en långsiktig och hållbar lösning. Detta är en fråga som vi menar bör beredas gemensamt över blockgränsen.

Kungliga Operan tar i från tårna för att ge oss sitt allra bästa under jubileumsåret 2023. Därför vore det klädsamt om även vi från politiskt håll kunde dra vårt strå till stacken för att åstadkomma resultat. Sådana resultat får vi lättast om vi alla jobbar tillsammans i bred och långsiktig politisk enighet.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Avser ministern att ta initiativ till att initiera blocköverskridande samtal för att finna en lösning på Kungliga Operans lokaler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-14 Överlämnad: 2023-02-15 Anmäld: 2023-02-16 Svarsdatum: 2023-02-22 Sista svarsdatum: 2023-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga