kulturtidskrifter

Skriftlig fråga 2004/05:348 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 15 november

Fråga 2004/05:348

av Peter Pedersen (v) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om kulturtidskrifter

Tidskriftsdistributionen i Sverige är i stort sett beroende av två stora företag varav Bonnierägda Tidsam är det största. Enligt uppgift höjer Tidsam nu den så kallade förlagsavgiften från 80 000 kr till 180 000 kr. Inträdesavgiften är därtill en kvarts miljon och avgiften per titel dryga 50 000. Detta utestänger givetvis ett stort antal mindre förlag med endast en eller ett par tidskrifter.

Vänsterpartiet har tidigare tagit upp kulturtidskrifternas situation och då främst distributionsproblemen och pekat på hur även konkurrenten Interpress, sedan det uppgått i den norska koncernen Reitan Handels AS, höjt avgifter och försvårat för de små förlagen. Detta är givetvis en situation som är helt oacceptabel. Med tanke på kulturtidskrifternas betydelse för den offentliga debatten och därmed för demokrati och yttrandefrihet vill jag därför fråga kulturminister Leif Pagrotsky:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att motverka utslagningen av de små kulturtidskrifterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-11-15 Anmäld: 2004-11-15 Besvarad: 2004-11-24 Svar anmält: 2004-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-11-24)