Kulturstöd till organisation som uppmanar till lagbrott

Skriftlig fråga 2011/12:563 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 4 maj

Fråga

2011/12:563 Kulturstöd till organisation som uppmanar till lagbrott

av Björn Söder (SD)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Statens kulturråd har nyligen beslutat att ge organisationen Planka.nu 28 000 kronor i kulturstöd. Planka.nu startades och drivs av den vänsterextrema våldsorganisationen Syndikalistisk Ungdom och uppmanar till lagbrott. Man vill att alla kollektivresenärer över hela landet ska vägra betala för sina resor och i stället ”planka”. På sin hemsida beskrivs utförligt hur man ska begå lagbrotten och hur man skall göra om man upptäcks.

Det är ytterst anmärkningsvärt att en statlig kulturmyndighet betalar ut skattemedel till organisationer av detta slag.

Statens kulturråd sorterar under Kulturdepartementet där kulturministern är den högsta ansvariga.

Av denna anledning vill jag fråga kulturministern om hennes syn på att skattemedel betalas ut till organisationer som uppmanar till lagbrott och som drivs av våldsorganisationer på yttersta vänsterkanten, kända för politiskt våld mot oliktänkande, samt om kulturministern kommer att vidta några åtgärder för att inte detta ska kunna ske framgent.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-04 Anmäld: 2012-05-04 Besvarad: 2012-05-09 Svar anmält: 2012-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-09)