Kultursponsring

Skriftlig fråga 2007/08:1324 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1324 Kultursponsring

av Lars-Ivar Ericson (c)

till finansminister Anders Borg (m)

En ny undersökning från Demoskop visar att kultursponsring i Sverige svarar för en liten del av intäkterna till kulturlivet. I Storbritannien ligger kultursponsringen på 140 kronor per invånare och år. I Sverige blir motsvarande summa 10 kronor. För att möjliggöra en utökad finansiering av kulturlivet är det angeläget att utveckla avdragsrätten. Detta skulle gynna såväl de stora scenerna som den lokala kulturen runt om i landet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att underlätta kultursponsring för företag och privatpersoner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)