Kulturpolitik i regeringsförklaringen

Skriftlig fråga 2008/09:10 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 17 september

Fråga

2008/09:10 Kulturpolitik i regeringsförklaringen

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Många var de kulturutövare som hade skruvat upp förväntningarna inför det att statsministern skulle avge regeringsförklaringen inför det nu inledda riksdagsåret. Förväntningarna var tydliga inte minst för att halva mandatperioden har gått och för att kulturpolitiken ännu inte fått någon synlig roll i alliansens samlade politik. Man hade hoppats att inför det kommande riksdagsåret så skulle kulturpolitiken få en tydligare och mer framträdande roll. Fullt förståeligt blev besvikelsen total när det visar sig att ordet kultur över huvud taget inte nämndes i regeringen Reinfeldts regeringsförklaring. Inte med en stavelse i ett långt anförande ville statsministern markera att regeringen ser kulturen som ett viktigt politikområde. Trots att regeringsförklaringen är hela regeringens avsiktsförklaring inför det kommande riksdagsåret.

Med anledning av att regeringsförklaringen saknade en viljeinriktning inom kulturens område vill jag fråga kulturministern vad hon avser att vidta för åtgärder för att kulturpolitiken ska få en mer framträdande roll i regeringens samlade politik.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-17 Anmäld: 2008-09-22 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)