Kulturnät i Sverige

Skriftlig fråga 2004/05:46 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 24 september

Fråga 2004/05:46

av Eva Arvidsson (s) till kulturminister Pär Nuder om kulturnät i Sverige

På Kulturnät Sverige www.kultur.nu kan man enkelt få information från hela konst- och Kultur-Sverige. Här kan man få kontakt med konstnärer, musiker, skådespelare med flera. Alla bibliotek i hela Sverige är tillgängliga. Det råder total jämlikhet mellan små institutioner utan ekonomiska resurser och de stora institutionerna.

Kulturnätet har betydelse för både kulturarbetare och den stora allmänheten och besökssiffrorna ökar stadigt.

I dag finns många aktörer på marknaden som tillhandahåller information åt allmänheten men det finns ingen webbplats som ger en samlad information om alla kulturformer, oberoende av organisations-, politisk eller religiös tillhörighet. För att hitta en söktjänst måste du känna till till exempel institutionens eller medverkandens namn. Det kan ta timmar att söka utan att nå resultat.

Kulturnät Sverige är en unik webbsida som ökar tillgängligheten till kultur och som är för alla.

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att kulturinformation även i fortsättningen ska vara lättillgänglig för allmänheten och kulturarbetare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-24 Anmäld: 2004-09-24 Besvarad: 2004-09-29 Svar anmält: 2004-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-29)