kulturmord i Big Mountain

Skriftlig fråga 1999/2000:463 av Lager, Per (mp)

Lager, Per (mp)

den 20 januari

Fråga 1999/2000:463

av Per Lager (mp) till utrikesminister Anna Lindh om kulturmord i Big Mountain

Före den 1 februari 2000 ska de sista dinéh- (navajo)-indianerna ha förflyttats från sitt ursprungsområde Big Mountain, även kallat Black Mesa, i nordöstra Arizona. Vad som sker är ett grovt brott mot de mänskliga rättigheterna och det sker av krassa ekonomiska intressen. Staten ska exploatera kolfyndigheterna. Ingen hänsyn har tagits till indianernas kulturella och religiösa traditioner och att platsen är en gravplats. De hittills redan tvångsförflyttade har, enligt uppgift, fått ett radioaktivt nedsmittat område i ersättning. Dinéhindianerna har länge vädjat till omvärlden om hjälp och gör nu ett sista nödrop inför tidsfristens utgång.

Flera organisationer, svenska och internationella, kommer att närvara med representanter som vittnen till detta hänsynslösa kulturmord (Miljöpartiet representeras av Eva Goës). Men det krävs inte bara protester från olika NGO:er utan frågan måste också lyftas till och drivas på regeringsnivå i internationella och bilaterala forum för att få den uppmärksamheten den förtjänar.

Vad avser ministern göra för att försöka bidra till att dinéhindianernas mänskliga rättigheter respekteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-21 Anmäld: 2000-01-25 Besvarad: 2000-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-28)