Kulturminnen som sevärdheter

Skriftlig fråga 2006/07:1151 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 11 maj

Fråga

2006/07:1151 Kulturminnen som sevärdheter

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

En av kulturmiljövårdens främsta uppgifter är att skydda och bevara befintliga kulturvärden. Den ska också göra kulturminnen och kulturmiljöer levande och lättillgängliga för alla. Kulturminnen är ofta sevärdheter och därför viktiga delar i kulturturistiska satsningar.

Privata lika väl som ideella och samhälleliga krafter måste samarbeta för att nå fram till målet att ge fler människor bättre och lättare tillgång till vårt gemensamma kulturarv.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att besöksnäringen även i framtiden ska få tillgång till kulturminnen som sevärdheter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-11 Anmäld: 2007-05-11 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)