Kulturministerns närvaro vid Paralympics

Skriftlig fråga 2007/08:1629 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 5 september

Fråga

2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Inför OS i Peking var det i samhället en omfattande diskussion om huruvida den svenska regeringen skulle låta sig representeras vid invigningen av de olympiska spelen. Internationellt höjdes röster för en politisk bojkott men när väl invigningen kom var dessa diskussioner som bortblåsta och alla nationella företrädare talade i stället om vikten av att vara på plats och knyta kontakter med politiska och andra företrädare från arrangörslandet.

Kulturministern hade väl aldrig för avsikt att bojkotta invigningen utan var tydlig i att vara närvarande och föra samtal kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Lördagen den 6 september påbörjas de 13:e  Paralympics i Peking. Sveriges idrottare är ofta mycket framgångsrika i Paralympics och brukar vara i topp av medaljligan, inte minst när det gäller sommarspel. Genom detta spelar naturligtvis även nationen Sverige en mer framträdande roll i Paralympics än i OS.

Min fråga till kulturministern blir med anledning av vad som anförts vad ministern avser att vidta för åtgärder med anledning av invigningen av Paralympics i Peking.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-18 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-18)