Kulturmiljön på landsbygden

Skriftlig fråga 2005/06:2111 av Johansson, Kenneth (c)

Johansson, Kenneth (c)

den 7 september

Fråga 2005/06:2111 av Kenneth Johansson (c) till finansminister Pär Nuder (s)

Kulturmiljön på landsbygden

Kommuner fastställer särskilda områdesbestämmelser för att säkerställa unika miljöer på landsbygden. I områdesbestämmelser beslutas om bygglovplikt och ansökan om rivningslov för byggnader och anläggningar. Byggnader måste underhållas och vårdas.

Endast den som driver jordbruk eller annan verksamhet där byggnaderna används i företagsverksamheten har avdragsrätt för underhållskostnaderna. För avdrag krävs att företaget genererar inkomster.

I Dalarna har vi i de flesta byar ett gott samarbete. Byarna har ofta en eller flera byallmänningar som behöver skötas gemensamt och bystämmor där man bestämmer om den gemensamma marken. Bykaraktären innebär mycket även för trycket på att bevara och underhålla alla enskilt ägda byggnader. Samma regler gäller för avdrag för kostnader för underhåll av ekonomibyggnader som för de områden som har områdesbestämmelser. Bättre ekonomiska villkor skulle stimulera kulturmiljöarbetet, skapa jobb och öka landsbygdens attraktionskraft.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta så att alla fastighetsägare ges avdragsrätt för underhåll av ekonomibyggnader och andra byggnader som inte används för den egna familjens bostadsbehov?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-07 Förfallen: 2006-09-19 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.