Kulturmedel och terrororganisationer

Skriftlig fråga 2010/11:498 av Hagberg, Liselott, tredje vice talman (FP)

Hagberg, Liselott, tredje vice talman (FP)

den 11 maj

Fråga

2010/11:498 Kulturmedel och terrororganisationer

av tredje vice talman Liselott Hagberg (FP)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Helt nyligen nåddes vi av uppgiften att den före detta flygplanskaparen och den för terror dömda kvinnan Leila Khaled bjudits in till Sverige för att tala och visa upp konstverk på Konsthall C i Farsta. Enligt uppgifter finansieras resan och vistelsen dels genom kommunala och regionala medel, dels genom den statliga myndigheten Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur (IASPIS). Enligt min uppfattning är det både förvånande och upprörande att offentliga medel används till att finansiera evenemang med en person som dömts för terrorhandlingar och som har kopplingar till antidemokratiska våldsorganisationer vilka dessutom finns med på EU:s lista över terrororganisationer.

Min fråga till kultur- och idrottsministern blir därför vilka åtgärder hon avser att vidta för att förhindra att statliga medel används på detta sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Besvarad: 2011-05-18 Svar anmält: 2011-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-18)