kulturlokaler

Skriftlig fråga 2004/05:1920 av Pedersen , Peter (v)

Pedersen , Peter (v)

den 21 juni

Fråga 2004/05:1920

av Peter Pedersen (v) till finansminister Pär Nuder om kulturlokaler

En rad kulturverksamheter, som exempelvis Teater Galeasen och Folkkulturcentrum, har lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. I detta fall är Stockholms kommun hyresvärd och har förstahandskontrakt med Statens fastighetsverk. Sedan länge har det stått klart att fastigheterna är nedgångna och måste renoveras. Detta ser ut att leda till att Skeppsholmens karaktär av kulturellt centrum förändras, eftersom de nuvarande verksamheterna inte har råd att betala de hyror som renoveringarna drar med sig. Ett exempel är en hyra som höjs från 800 till 2 500 kr per kvadratmeter.

En reflexion som ligger mycket nära till hands blir: Går det inte att göra mer varsamma renoveringar med resultat att de nya hyrorna blir möjliga för kulturverksamheterna att betala?

Min fråga till finansminister Pär Nuder blir:

Är ministern beredd att ta något initiativ för att möjliggöra att Fastighetsverkets lokaler på Skeppsholmen och på andra håll i landet även i fortsättningen blir tillgängliga för hyresgäster av den typ som ovannämnda kulturverksamheter utgör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarad: 2005-07-04 Anmäld: 2005-09-13 Svar anmält: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-04)