kulturhuvudstadsåret

Skriftlig fråga 1997/98:991 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Føsker, Ann-Kristin (fp)
Fråga 1997/98:991 av Ann-Kristin Føsker (fp) till kulturministern om kulturhuvudstadsåret

den 7 augusti

Kulturhuvudstadsbolagets hanterande av olika frågor har under senaste tiden, i olika medier, diskuterats och utsatts för en hel del kritik. Det har bl.a. handlat om en alldeles för kostsam invigning av kulturhuvudstadsåret, att pengarna fördelas av ett par tjänstemän inom bolaget utan någon större förankring hos de ordinarie kulturhandläggarna inom Stockholms stad - landsting och Statens kulturråd - utställningen av nakenbilder på barn och ungdomar, inplanerade projekt som inställts, för lite svensk kultur och för mycket byråkrati. Jag har vid tidigare tillfälle, till kulturministern, frågat angående den orättvisa fördelningen av pengar mellan institutionella respektive fria teatergrupper inom opera och musik. Kulturministern har då valt att hänvisa till bolaget. Efter att jag har tagit del av Kulturhuvudstadsbolagets ekonomiska redovisning kan jag informera ministern om att den orättvisa fördelningen bekräftades. En annan sak som jag också noterade och som jag nu vill belysa är fördelningen av resurser mellan kulturverksamhet och administration - marknadsföring och övriga programkostnader. Den totala budgeten för Kulturhuvudstadsbolaget är ca 440 miljoner kronor (en del sponsorbidrag har uteblivit), varav staten bidragit med 150 miljoner. Jag kan konstatera att mer än en tredjedel av den totala budgeten, ca 160 miljoner kronor, går till annat än kulturverksamhet. Det betyder att mer än hela det statliga bidraget går till exempelvis administration och marknadsföring, vilket måste anses som helt oacceptabelt.

Min fråga är om kulturministern har för avsikt att göra en uppföljning och redovisning, för att informera riksdagen om, hur de statliga medlen till Kulturhuvudstadsbolaget har använts.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-08-07 Anmäld: 1998-08-10 Besvarad: 1998-08-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga