kulturhuvudstadsåret och de fria teatergrupperna

Skriftlig fråga 1997/98:521 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Føsker, Ann-Kristin (fp)
Fråga 1997/98:521 av Ann-Kristin Føsker (fp) till kulturministern om kulturhuvudstadsåret och de fria teatergrupperna

Vid kulturministerns information om kulturhuvudstadsåret i kammaren den 4 december 1997, fick vi veta att "Det skall handla om att nå en ny publik, inte bara den redan frälsta. Därför skall man använda t.ex. nya och oväntade platser som scener och utställningslokaler".

Det lät mycket positivt. Av programkatalogen för kulturhuvudstadsåret framgår att inom opera- och musikteater är det i stort bara de etablerade och stora institutionerna som fått bidrag. Det innebär ju att endast de redan finsmakade kulturkonsumenterna får del av skattemedlen. Den 15 januari kunde vi läsa i DN att flera projekt som presenterats i programkatalogen för Stockholm kulturhuvudstad -98, inte kommer att genomföras på grund av att finansieringen ej klaras av. Som skäl framförs bristande samordning mellan Statens kulturråd, Landstinget, Stockholms stad och Kulturhuvudstadsbolaget. De resurser som där frigörs, när en del projekt nu inte kan genomföras, borde väl då kunna fördelas till de fria teatergrupperna och på så sätt få en bättre balans i kulturutbudet. Det innebär att det verkligen blir ett år med kultur för alla och inte bara för finsmakare.

Min fråga till kulturministern blir därför:

Har det varit en medveten satsning att undanhålla de fria teatergrupperna ur kulturhuvudstadssatsningen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-06 Anmäld: 1998-03-09 Besvarad: 1998-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga