Kulturens roll i Norden

Skriftlig fråga 2007/08:842 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 22 februari

Fråga

2007/08:842 Kulturens roll i Norden

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Vid de nordiska statsministrarnas sommarmöte 2007 diskuterades bland annat strategiska framtidsfrågor. Man bestämde sig för att en forskningssatsning skulle göras på 60 miljoner danska kronor årligen kring ett globaliseringsinitiativ. Tyvärr var man inte beredd att tillskjuta mer resurser till den nordiska budgeten utan allt ska finansieras inom befintlig budget.

Kulturministrarna har under det senaste året fått motta en upprepad och omfattande kritik för sin passivitet av ett enigt kultur- och utbildningsutskott, en passivitet som i detta sammanhang inneburit att man inte i tid gjort några inspel till globaliseringsprocessen. Det har därmed fått till konsekvens att den nordiska kulturbudgeten för 2009 endast får vara med och betala och hämtar inte hem några medel ur den lovvärda satsningen. Till en början skulle kulturbudgeten reduceras med 10 procent men efterhand har detta beting minskats till 5 procent. De flesta andra verksamhetsområden får en reducering med 2 procent. Dessutom hämtar dessa områden tillbaka medel genom att de presenterat intressanta forskningsprojekt.

Min fråga till kulturministern är:

Vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att stärka kulturens ställning i det nordiska samarbetet och vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att få ta del av avsatta medel inom globaliseringsinitiativet för 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-22 Anmäld: 2008-02-22 Besvarad: 2008-02-27 Svar anmält: 2008-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-27)