Kulturarvet under vatten

Skriftlig fråga 2008/09:345 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 3 december

Fråga

2008/09:345 Kulturarvet under vatten

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Konventionen om skydd för kulturarvet under vatten antogs vid Unescos generalkonferens 2001. Det stod tidigt klart att inte alla länder skulle rösta för konventionen utan den antogs först efter omröstning. Sverige lade ned sin röst i denna omröstning eftersom bedömningen var att vi skulle få svårt att ratificera konventionen.

Konventionen tillkom för att skydda kulturföremål som finns under vatten och företrädesvis i vrak.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga:

Vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att Sverige ska kunna ratificera konventionen om skydd för kulturarvet under vatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-03 Anmäld: 2008-12-03 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)