Kulturarvet - Vård i Falun

Skriftlig fråga 2007/08:648 av Särnblad, Anneli (s)

Särnblad, Anneli (s)

den 25 januari

Fråga

2007/08:648 Kulturarvet – Vård i Falun

av Anneli Särnblad (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Kulturarvet – Vård i Falun, en del av Nordiska museet, hotas av nedläggning på grund av att Nordiska museet har avsagt sig ansvaret för verksamheten. Därmed avvecklas en institution som under närmare fyrtio år oförtrutet ägnat sig åt att bevara och vårda kulturhistoriska föremål.

Tusentals och åter tusentals föremål har tagits om hand av Kulturarvet i Falun. Föremålen har kommit från Nordiska museets magasin, Dalarnas museum, Carl Larsson-gården i Sundborn, Zornsamlingarna i Mora och andra museer i regionen. Dessutom har en lång rad skolor, kyrkor och hembygdsföreningar kommit i åtnjutande av Kulturarvets tjänster mot en rimlig kostnad, något som naturligtvis kommer alla till gagn, såväl Dalabor som andra svenskar.

När det sparas inom museisektorn är det ofta föremålsvården som får lida. Samtidigt säger regeringen att vården av det svenska kulturarvet ska lyftas till en av kulturpolitikens prioriteringar. Men på Kulturarvet – Vård i Falun sker motsatsen och delar av vårt kulturarv riskerar att gå förlorat.

Med anledning av ovanstående frågar jag ministern vilka initiativ hon avser att vidta för att avvecklingen av Kulturarvet – Vård i Falun inte ska drabba det långsiktiga bevarandet av våra kulturhistoriska föremål.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-25 Anmäld: 2008-01-25 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)