Kulturarv från bronsåldern hotat av ras

Skriftlig fråga 2020/21:3257 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I Kivik i Simrishamns kommun, Skåne, finns Kiviksgraven, även kallad Kungagraven eller Bredarör. Det är Nordens enda bronsåldersröse med hällkista täckt med hällbilder.

Den anses också vara Nordens bredaste med inte mindre än 75 meter i diameter. Arkeologiska utgrävningar har genomförts, och själva hällkistan har enligt den kunskap som inhämtats byggts omkring 1 400 f.Kr, men områdets historia sträcker sig längre tillbaka än så.

Under 2021 kommer gravkammaren och gravområdet att hållas stängda på grund av instabilitet och rasrisk. Besökare kommer inte att kunna ta sig in i Kungagraven, som blivit en betydande attraktion.

Arrendatorn som driver anläggningen har under en längre tid påpekat behov av restaurering och upprustning.

Kommunala företrädare i Simrishamns kommun, som undertecknad varit i kontakt med, framhåller vikten av att platsen kan fortsätta vara ett attraktivt besöksmål och historiskt bildande.

Enligt uppgifter framgår att Statens fastighetsverk, som förvaltar platsen, inte anser sig ha möjlighet varken till löpande underhåll eller nödvändig upprustning.

I Ystads Allehanda kan vi läsa följande: ”Arrendatorn har en längre tid påpekat behoven av restaurering, men utan att något hänt.”

På Statens fastighetsverks hemsida framhålls uppgiften om att ”vårda dagens och skapa morgondagens natur och kulturarv”.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen: 

 

Hur ser statsrådet på att kunna stärka insatserna för att vårda Kungagraven i Kivik, med anor från bronsåldern, och andra platser av kulturhistoriskt intresse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-16 Överlämnad: 2021-06-16 Anmäld: 2021-06-17 Svarsdatum: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga