Kulturarbetarnas villkor

Skriftlig fråga 2006/07:190 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 22 november

Fråga

2006/07:190 Kulturarbetarnas villkor

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Karakteristiskt för kulturarbetsmarknaden och konstnärernas arbetsmarknad är korta anställningar eller uppdrag och återkommande perioder av arbetslöshet alternativt inkomstlöshet. Fasta anställningar har under de senaste decennierna minskat i Sverige liksom i övriga Västeuropa. Antalet korta projekt ökar och den så kallade frilansarbetsmarknaden blir större, varför konstnärernas inkomster ofta kommer från en mängd skilda uppdrag och anställningar. Hårdare villkor i form av höjd a-kasseavgift och lägre ersättningar kommer därför att slå särskilt hårt mot konstnärlig verksamhet. Allt detta kommer att drabba svenskt kulturliv.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta så att kulturarbetarnas villkor och svenskt kulturliv inte drastiskt försämras? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-22 Anmäld: 2006-11-23 Besvarad: 2006-11-29 Svar anmält: 2006-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-29)