Kultur och hälsa

Skriftlig fråga 2006/07:1526 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 7 augusti

Fråga

2006/07:1526 Kultur och hälsa

av Anne Marie Brodén (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Människor utsätts i dag för mycket stress och press både i hemmet och på arbetet. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst hos barn och ungdomar. Kulturen kan vara ett sätt att få ro och vila i en stressad värld. Kulturen kan bli en oas dit människor kan komma för att få kraft att orka med vardagen och för att må bättre. Betydelsen av kultur både för den allmänna folkhälsan och i direkta vårdsituationer blir alltmer uppmärksammad.

Många sjukhus och andra vårdinrättningar intresserar sig numera för kulturens möjligheter att påverka patienternas hälsa. Såväl den nära kulturen, i form av böcker, konst och musik, som den yttre sjukhusmiljön, i form av arkitektur och inredning, påverkar patienter och personal. De flesta konstformer manar till kommunikation och eftertanke, vilket verkar stimulerande för alla människor som befinner sig i sjukhusmiljön. Konsten kan inbjuda till samtal i en påfrestande situation eller verka lugnande i en stressad miljö. Med den forskning som i dag finns ser vi att människor som tillägnar sig regelbundna kulturella aktiviteter har bättre hälsa och lever ett längre liv. Det är därför av största vikt att kulturen används i det förebyggande folkhälsoarbetet.

Vad avser statsrådet att göra för att – genom exempelvis forskning – uppmuntra arbetet med att föra in kultur inom olika verksamheter för att främja hälsan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-07 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-21 Svar anmält: 2007-08-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-21)