krypteringsnycklar

Skriftlig fråga 1997/98:92 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:92 av Carina Hägg (s) till försvarsministern om krypteringsnycklar

Man kunde i september år 1997 läsa i tidningen Network Security följande information: "Netscape is one of the six companies granted export licence for software with 128 bits encryption. These companies have agreed to deposit the keys to encrypted communication in an account accessable to the goverment."

När vi tidigare under året kunde ta del av uppgiften om att bl.a. Netscape fått tillstånd att exportera krypteringsutrustning utgick de flesta från att kryptonycklarna skulle vara oåtkomliga för obehöriga även under extraordinära förhållanden. De nya uppgifterna visar på en oroande trend och måste tas på stort allvar.

Försvarsmakten och UD använder sig huvudsakligen av krypteringsutrustning med svenskt ursprung dock inte alltid. Den nu rådande uppfattningen är att det inte föreligger någon risk att andra stater skulle kunna ta del av svensk krypterad information. Men om den totala bilden av situationen inom den offentliga sektorn är svår att överblicka för den enskilde så är det än mer komplicerat inom den privata sektorn.

Min fråga till regeringen är i vilken utsträckning försvarsminister Björn von Sydow beaktat att kryptonycklar kan komma under kontroll av främmande makt.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-10-30 Anmäld: 1997-11-03 Besvarad: 1997-11-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga