Krypterad e-post hos svenska myndigheter

Skriftlig fråga 2017/18:1369 av Jan R Andersson (M)

Jan R Andersson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Det ökade cybersäkerhetshotet hos svenska myndigheter och institutioner måste tas på allvar. Statskontoret pekade nyligen ut problematiken med att alla myndigheter inte har HTTPS-certifikat på sina hemsidor eller använder sig av krypterad e-post. I dagsläget finns inga krav på att våra myndigheter ska använda sig av HTTPS-certifikat eller krypterad e-post, vilket innebär en stor säkerhetsrisk.

Kryptering är en säkerhetsåtgärd som drastiskt minskar möjligheten för främmande makt att avläsa e-post och i ett krisläge sprida desinformation. Därför är det mycket anmärkningsvärt att svenska myndigheter använder sig av okrypterad e-post.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att se till att svenska myndigheter använder sig av HTTPS-certifikat på sina hemsidor samt krypterad e-post?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-28 Överlämnad: 2018-05-29 Anmäld: 2018-05-30 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07
Svar på skriftlig fråga