Kroppskameror på sjukhusens akutmottagningar

Skriftlig fråga 2018/19:142 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I juli 2018 trädde en ny lag om kameraövervakning i kraft, med syftet att förebygga brott i offentliga miljöer. Inte minst på sjukhus, och särskilt på akutmottagningar, har hot och våld mot personalen blivit vardagsmat de senaste åren. I Skåne finns den politiska viljan att stärka säkerheten för vårdanställda och patienter, bland annat genom att låta vårdpersonal och inhyrda ordningsvakter inne på akutmottagningarnas väntrum utrustas med kroppskameror. Beslutet att köpa in utrustningen fattades förra året. Nu har dock Region Skånes jurister bedömt att laglig grund saknas för att genomföra beslutet. 

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att kroppskameror ska kunna användas på sjukhusens akutmottagningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-05 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga