Kronvittnen och anonyma vittnen

Skriftlig fråga 2019/20:481 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den grova kriminaliteten håller Sverige i ett järngrepp. Skjutningar, alltså grova mordförsök, sker på öppen gata och enligt Brås nationella trygghetsundersökning uppger en dryg fjärdedel av de tillfrågade att de under förra året utsattes för brott såsom misshandel, hot eller sexualbrott. Det här är mycket illa.

En konsekvens av de kriminella gängens starka fäste är att många som blivit utsatta för brott är rädda för att vittna. Om inte samhället lyckas trycka tillbaka gängen finns en stor risk att det kommer att finnas hela områden där invånare inte vågar vittna.

Regeringen lyder under riksdagen, och den 3 april beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen att regeringen ska utreda lagstiftning för kronvittnen och anonyma vittnen.

Regeringen tillsatte nyligen en utredning som ska utreda detta och som ska slutredovisas först i maj 2021.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer ministern att återkomma till riksdagen med ett lagförslag som möjliggör ett system med kronvittnen och anonyma vittnen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-25 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga