Kronofogdestatistik

Skriftlig fråga 2012/13:682 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 2 augusti

Fråga

2012/13:682 Kronofogdestatistik

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Kronofogdemyndighetens statistik är en värdefull mätare på det ekonomiska läget i landet. Höga och/eller ökande siffror över skuldsatta, skulder och betalningsförelägganden visar på problem. Kronofogdens statistik för andra kvartalet 2013 visade att ca 280 000 ansökningar gjordes om betalningsförelägganden. Ca 2 400 ansökningar om skuldsanering inkom, vilket är en ökning jämfört med första kvartalet. En tredjedel av dessa avslogs.

Ministerns skattesänkningar och påstådda jobbpolitik har uppenbarligen inte hjälpt dem som har det svårast i vårt samhälle. Många sjuka, arbetslösa och pensionärer har fått det allt svårare att klara sin privatekonomi. En del hamnar i skuldfällan och hos kronofogden.

Vilka ekonomisk-politiska åtgärder avser finansministern att vidta så att antalet betalningsförelägganden och behovet av skuldsanering minskar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-02 Besvarad: 2013-08-14 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-14)