Kronofogdens handläggningstider

Skriftlig fråga 2016/17:1860 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Medierna har rapporterat att Justitieombudsmannen har fått in ovanligt många anmälningar mot kronofogden. Handläggningstiderna hos myndighetens medelshantering är långa, vilket har drabbat enskilda.

Flera av de drabbade är individer som har fått sin lön utmätt, trots att de hunnit bli skuldfria. Andra har fått vänta länge på utbetalningar.

En del av förklaringen är rent teknisk; det datasystem som kronofogden använder för medelshantering är gammalt och omodernt, vilket innebär att en stor andel av de ekonomiska transaktionerna måste göras för hand. En följd av detta är att registreringen av transaktionerna dröjer. Detta enligt uppgifter i medierna.

Problemen är inte nya för myndigheten. Moderaterna har tidigare i en motion påtalat att regeringen noga måste följa kronofogdens medelshantering och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Motionen föranleddes av ett flertal JO-anmälningar från år 2012. Riksdagens majoritet avslog motionen med följande motivering: Utskottet utgår från att regeringen noga följer frågan om hur betalningsförmedlingen fungerar och vid behov vidtar nödvändiga åtgärder. Så har uppenbarligen inte skett.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa en effektiv och rättssäker medelshantering hos kronofogden så att enskilda och företag inte lider skada?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14
Svar på skriftlig fråga