Kronofogdemyndighetens verksamhetsuppdrag och personalsituation

Skriftlig fråga 2008/09:701 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 6 mars

Fråga

2008/09:701 Kronofogdemyndighetens verksamhetsuppdrag och personalsituation

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den 12 februari ställde jag en fråga om Kronofogdemyndighetens resurser (2008/09:613). Statsrådets svar var att ärendet hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen och han kunde därför då inte uttala sig. Nu har Kronofogdemyndigheten framställt sitt äskande till statsrådet och klargjort förutsättningarna. Verket pekar på ett ökat ärendeinflöde som dock ännu inte fått fullt genomslag. Man varnar också för att vissa typer av ärenden, till exempel fastighetsförsäljning, är för verket mycket kostsamma. Det finns också en stor risk för att dessa ärenden drastiskt kommer att öka när arbetslöshetens effekter får fullt genomslag. Överlag kan väl konstateras att Kronofogdemyndigheten utifrån nu existerande budgetramar inte skulle klara av att hantera den ärendemängd en kris motsvarande 90-talets kan skapa. I likhet med Tullverket påpekar man också att man inte har resurser nog att delta i den regionala underrättelseverksamheten varför regeringens satsning mot den grova, organiserade brottsligheten kommer att undermineras.

Personalsituationen är kritisk. Trots en växande ärendemängd har 127 personer sagts upp i december i fjol och pensionsavgångar ersätts inte. Ytterligare uppsägningar väntar om det inte blir några resurstillskott. Myndigheten kommer då inte att kunna fullfölja sitt uppdrag. Ärenden kommer att bli liggande, handläggningstiderna dras ut och kvaliteten blir allvarligt lidande.

På vilka omständigheter och fakta har finansministern baserat sitt ställningstagande om att Kronofogdemyndigheten ska kunna fullfölja sitt verksamhetsuppdrag med hög kvalitet trots kraftigt minskad personal?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-06 Anmäld: 2009-03-09 Svar anmält: 2009-03-13 Besvarad: 2009-03-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-13)