Kronofogdemyndighetens hantering av vräkningar

Skriftlig fråga 2009/10:73 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 oktober

Fråga

2009/10:73 Kronofogdemyndighetens hantering av vräkningar 

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Antal barn som drabbats av att deras familjer vräkts från sitt boende har ökat, både i Örebro län och Västmanlands län under januari till september 2009. Det visas av nypublicerade siffror från Kronofogdemyndigheten. Det finns en tydlig avvikelse från den nationella utvecklingen i de båda Mälardalslänen. Antal barn som berörs av vräkningar minskade i landet i sin helhet under perioden.

I Örebro län berördes 49 barn, jämfört med 35 barn förra året. Även här är det Örebro kommun som har flest barn som berörts, 28 stycken. Även Degerfors, Karlskoga och Kumla kommuner har vräkningar där barn berörs.

I Västmanland berördes 34 barn jämfört med 9 förra året. Västerås kommun har högst antal barn som berörts av vräkningar, med 18 barn, men även i Hallstahammars och Kungsörs kommuner har många barn berörts.

Avser finansministern att vidta några åtgärder med anledning av Kronofogdemyndighetens olikartade hantering i skilda delar av landet av vräkningar med barn inblandade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-09 Anmäld: 2009-10-12 Besvarad: 2009-10-14 Svar anmält: 2009-10-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-14)