Kronofogdemyndighetens handläggningstid

Skriftlig fråga 2019/20:539 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det har nyligen rapporterats att Kronofogdemyndighetens handläggningstid sedan en månad har förlängts på grund av it-problem. Detta trots att bytet av it-system hade som syfte att effektivisera servicen. I rapporteringen noteras att inflödet av ärenden ökat, men även att prioriteringar i det nya it-systemet av tekniska skäl medfört längre handläggningstider av vissa ansökningar. Detta trots att effektivisering, förkortning av tid och förenkling är aspekter som ofta löses genom smarta it-system.

Smarta lösningar är något som i hög grad efterfrågas i dagens tidssnåla och effektiva samhälle där problemfria processer är nödvändiga för ett välfungerande näringsliv.

Konsekvenserna av den förlängda handläggningstiden är förödande och drabbar småföretagare i hög grad. Det innebär att det tar lång tid innan företagare får in skuldfordringar, att företagen under väntetiden själva behöver bekosta fordringarna, att inkassobolag kan behöva anlitas vilket innebär ytterligare kostnader. Det innebär att flödet inom näringsprocesserna stannar av.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att förkorta handläggningstiderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-03 Överlämnad: 2019-12-04 Anmäld: 2019-12-05 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga