kroniskt sjukas och funktionshindrades situation

Skriftlig fråga 1998/99:590 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:590 av Sonja Fransson (s) till socialministern om kroniskt sjukas och funktionshindrades situation

den 29 april

 

Att leva med en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder är förutom alla praktiska problem också mycket dyrt. Den statliga utredningen, Avgifter inom handikappområdet visade att kronisk sjukdom och funktionshinder kostar den enskilde tusentals kronor varje år i avgifter för läkarbesök, mediciner, sjukresor, färdtjänst, hemtjänst m.m. Det är kostnader som andra människor inte har. Utredningen visade också att det i många fall inte är en enstaka avgift som är problemet utan den sammanlagda effekten av alla avgifter.

Kroniskt sjuka och funktionshindrade som är helt beroende av mediciner eller hjälpmedel t.ex. i form av påse på magen eller blöjor har redan nu en dryg extra kostnad som vi andra inte behöver betala.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att komma till rätta med den ekonomiska situation som de kroniskt sjuka och funktionshindrade har?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-04-29 Anmäld: 1999-05-04 Besvarad: 1999-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga