kroniskt sjuka

Skriftlig fråga 2001/02:401 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 11 december

Fråga 2001/02:401

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om kroniskt sjuka

En ny undersökning visar att reumatiker inte har råd med den vård de så väl behöver. Studien har utförts av Handikappolitiska utredningsinstitutet bland Reumatikerförbundets medlemmar. Fyra av tio som drabbats av denna sjukdom har låga inkomster, men samtidigt så stora merkostnader för sin sjukdom att de måste avstå från behandlingar, läkemedel eller hjälpmedel. Hälften har mindre än 9 000 kr i månaden att leva av efter skatt. Förra året hade 43 % av de svårast sjuka inte råd att kosta på sig en sammanhållen rehabilitering. Dessutom har vissa landsting infört avgifter för hjälpmedel och vissa kommuner höjt sina avgifter för hemtjänst. Många hamnar i en ond spiral och får inkomstbortfall på grund av sjukskrivning. När inkomsten minskar har man inte råd att betala de nödvändiga behandlingarna. Symptomen förvärras, sjukskrivningarna ökar och därav minskar inkomsten ytterligare. Även Kommittén för Välfärdsbokslutet för 90-talet visade helt nyligen på att funktionshindrade har betydligt sämre ekonomi än Sveriges övriga befolkning. Handikappersättningen är till för att kompensera de extrakostnader som människor med kroniska sjukdomar har, men bland reumatikerförbundets medlemmar är det endast 8 % som får sådan ersättning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vad ämnar ministern vidta för åtgärder för att de kroniskt sjuka ska få ett värdigare liv?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-21 Anmäld: 2002-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-21)