kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Skriftlig fråga 2000/01:1174 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 8 maj

Fråga 2000/01:1174

av Lennart Axelsson (s) till socialminister Lars Engqvist om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

En man som jag fått kontakt med via hjärt- och lungsjukas förening beskriver sin situation på följande sätt: Jag lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och måste använda syrgas 24 timmar om dygnet för att över huvud taget kunna leva. När jag är i min bostad använder jag en eldriven oxygenanrikare, s.k. koncentrator. Denna tillhandahåller landstinget. Utanför hemmet använder jag en bärbar oxygenflaska som hämtas på apoteket, kostnaden för denna ingår i högkostnadsskyddet. Den ökade elkostnaden för oxygenanrikaren, av mannen beräknad till ca 2 000 kr per år, får den enskilde helt stå för själv med dagens regler. I princip skulle han kunna använda de oxygenflaskor som apoteket tillhandahåller dygnet runt. Det skulle minska hans utgifter med motsvarande summa men samtidigt öka samhällets kostnader med betydligt mer.

Riksdagens utredningstjänst uppger att det till oxygenregistret anmäldes 2 836 personer under 1999.

Min fråga till statsrådet är:

Kommer statsrådet att föreslå regeländringar så att dessa människors kostnader för en i grunden medicinsk åtgärd kan falla in under högkostnadsskyddet eller bli avdragsgilla i deklarationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarad: 2001-05-14 Anmäld: 2001-05-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-14)