krockkuddar (airbag)

Skriftlig fråga 2000/01:158 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)

den 1 november

Fråga 2000/01:158

av Susanne Eberstein (s) till näringsminister Björn Rosengren om krockkuddar (airbag)

Trafikolyckorna dödar varje år många personer. Man beräknade 1999 att ca 700 000 personer dödas i trafiken i världen varje år. I Sverige har trafiken totalt dödat ca 64 000 personer. Krockkuden har en livräddande funktion som sparar många liv och lidande.

För att krockkudden ska skydda behöver den ha en enorm hastighet. För att få denna enorma hastighet utlöses den med krut tillsammans med olika kemikalier. Hastigheten är mindre än halva tiden det tar för ett öga att blinka, eller ca 300 km/tim, och hastigheten i äldre kuddar är högre då man använde mer krut då.

De kemikalier som används för att få kudden att utlösas är natriumazid (NaN3), kaliumnitrat (KNO3) och siliziumioxid (SiO2) och dess restprodukter som bildas vid en "smäll" är natriumhydroxid/natrolut/kaustiksoda, kaliumhydroxid/kalilut och kiseldioxid/kvarts. Sodan och luten är två mycket starkt frätande ämnen.

Tekniken har gått alldeles för fort fram och de myndigheter som ska bevaka sina respektive områden har inte hängt med. Minst åtta myndigheter är inblandade varav fyra av dem ingår i den arbetsgrupp som bildades 1999 på Vägverket.

Min fråga till ministern är vilka åtgärder han ämnar vidta för att arbetsgruppens resultat ska presenteras inom en snar framtid.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-11-01 Anmäld: 2000-11-07 Besvarad: 2000-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-11-09)