Kritiserad användning av bredbandspengar

Skriftlig fråga 2021/22:934 av Per Schöldberg (C)

Per Schöldberg (C)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

I utgiftsområde 22 Kommunikationer, 2:5 Driftssäker och elektronisk kommunikation avsätter regeringen närmare 1,6 miljarder kronor för att accelerera bredbandsutbyggnaden över hela landet. Uppdraget ligger på Post- och Telestyrelsen, PTS, att bevilja företag dessa medel. Ett enskilt företag – Open Infra Core – har fått cirka 900 miljoner kronor, det vill säga största delen av de samlade medlen för 2021.

Smålandsposten rapporterar detta, och skriver i ett antal djuplodande artiklar om stor besvikelse och frustration över missförhållanden. Enligt mediegranskningen framkommer att företaget i fråga har cirka 640 anmälningar på sig hos Konsumentombudsmannen och Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentverket gör bedömningen att Open Infra Core har handlat i strid med marknadsföringslagen. Privatpersoner som har beställt bredband hamnar i kläm. Även missförhållanden vad gäller löner hos utländska underentreprenörer beskrivs i artikelserien.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Är statsrådet informerad om förhållandena, och i så fall, vilka slutsatser dras och vilka åtgärder planeras med anledning av uppgifterna i Smålandsposten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-27 Överlämnad: 2022-01-27 Anmäld: 2022-01-28 Svarsdatum: 2022-02-09 Sista svarsdatum: 2022-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga