Kritik mot Kemikalieinspektionen

Skriftlig fråga 2015/16:1533 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Kemikalieinspektionen (KemI) har än en gång fått ta emot allvarlig kritik från Justitiekanslern (JK). Liksom förra gången (maj 2015) gäller det myndighetens långa handläggningstider för bekämpningsmedel. De långa handläggningstiderna har sedan länge kritiserats av industrin och offentlig verksamhet men de förorsakar också stora problem för tredje person såsom verksamma inom lantbruk och trädgård samt för dessa näringars utveckling på kort och lång sikt.

JK sammanfattar sin granskning på följande sätt: De långa handläggningstiderna för bekämpningsmedelsärenden är således fortsatt ytterst problematiska och utgör skäl att ännu en gång rikta allvarlig kritik mot myndigheten.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta för att verksamheten vid KemI ska bli effektivare och att KemI en gång för alla ska komma till rätta med de oacceptabelt långa handläggningstiderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-25 Överlämnad: 2016-08-25 Anmäld: 2016-09-01 Svarsdatum: 2016-09-09 Sista svarsdatum: 2016-09-09
Svar på skriftlig fråga