Kriterier för bidrag till jämställdhetsorganisationer

Skriftlig fråga 2005/06:1770 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 7 juni

Fråga 2005/06:1770 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Jens Orback (s)

Kriterier för bidrag till jämställdhetsorganisationer

Vid ett tidigare tillfälle har jag frågat statsrådet varför män exkluderas från medlemskap i organisationer vars ambition är att öka jämställdheten i samhället. Utifrån det svar jag fick läser jag att statsrådet och jag är överens om att jämställdhet aldrig får bli en isolerad kvinnofråga utan att det är en fråga av stor betydelse för både kvinnor och män.

Därefter upphör emellertid likheterna. Den slutsats jag dragit utifrån ovanstående grundinställning är att män bör uppmuntras och välkomnas som medlemmar i jämställdhetsorganisationer, medan statsrådet anser att de bör exkluderas, åtminstone till viss del.

Kriterierna för det nya statliga stödet som inrättades 2006 är att minst 80 % av medlemmarna ska vara kvinnor (från att tidigare ha krävt en majoritet kvinnor.) Vad jag inte kan läsa någonstans i statsrådets svar är varför man har beslutat sig för denna gräns. Med motiveringen som statsrådet använder sig av @ att det är ett särskilt stöd direkt till kvinnor för deras organisering @ borde ju inga män tillåtas som medlemmar.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför statsrådet varför bidragskriterierna tillåter jämställdhetsorganisationerna att ha just 20 % manliga medlemmar men inte fler, och om statsrådet avser att vidta några åtgärder i saken.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-07 Anmäld: 2006-06-07 Besvarad: 2006-06-14 Svar anmält: 2006-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-14)