kristna i Indonesien

Skriftlig fråga 2001/02:377 av Ågren, Jan Erik (kd)

Ågren, Jan Erik (kd)

den 7 december

Fråga 2001/02:377

av Jan Erik Ågren (kd) till utrikesminister Anna Lindh om kristna i Indonesien

Enligt uppgifter i svenska massmedier den 4 december 2001 har beväpnade muslimska grupper bränt sex stycken kristna byar i provinsen Sulawesi i centrala Indonesien och tvingat ca 13 000 människor på flykt.

Efter attackerna evakuerades invånarna i de aktuella byarna till andra byar eller flydde in i skogsområden. De har i många fall inga bostäder att återvända till då husen i byarna jämnats med marken av de angripande grupperna.

Detta är bara ett av många exempel på de förföljelser som kristna drabbats av i Indonesien. Tyvärr riskerar sådana övergrepp att hamna i skuggan av den dramatiska utvecklingen i Mellanöstern och Afghanistan. Så får det inte bli. Världsopinionen måste reagera, Sveriges röst är här betydelsefull.

Vilka åtgärder avser ministern vidta med anledning av förföljelser av kristna i Indonesien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-12-07 Anmäld: 2001-12-11 Besvarad: 2001-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-13)