Kristendomen och förståelse för svensk kultur

Skriftlig fråga 2019/20:489 av Aron Emilsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

De senaste veckorna har det rapporterats om att i Skolverkets förslag till ny ämnesplan har explicita hänvisningar till Bibeln och andra religiösa skrifter tagits bort. I stället vill man genomgående använda samlingsbegrepp.

Det är olyckligt att ta bort de särskilda referenser som finns till kristendomen och Bibeln i läroplanerna. Kristendomen har spelat en markant roll i Sveriges historia och är en betydelsefull del av svensk kultur. Därför fyller tydliga referenser till kristendomen i läroplanerna en viktig funktion för elevers förståelse för Sverige som nation och stat. Det är särskilt viktigt när en allt större andel av befolkningen har utomeuropeisk bakgrund.

För att alla barn i Sverige ska ha samma chans att känna tillhörighet till det svenska samhället och förstå svensk historia och landets kulturella utveckling är det rimligt att det i skolundervisningen och i läroplanerna görs tydliga referenser till Bibeln, psalmer och kristna berättelser.

De beskrivna förändringarna i läroplanen är bara ett exempel på att kristendomens betydelse i svensk kultur prioriteras bort.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka konkreta åtgärder vidtar kulturministern inom sitt ansvarsområde för att värna betydelsen av kristendomen som en del av den svenska kulturen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-26 Anmäld: 2019-11-27 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga