Krispengar till fordonsindustrin

Skriftlig fråga 2008/09:430 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 18 december

Fråga

2008/09:430 Krispengar till fordonsindustrin

av Fredrik Lundh (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen har utarbetat ett stödpaket för fordonsindustrin i Sverige som bland annat innehåller pengar till forskning och utveckling.

I Luleå har ett företag ett center för forskning och utveckling där man har uppfunnit och utvecklat presshärdningsteknik, som har blivit mycket framgångsrikt inom bilindustrin för pressade delar och system. Tekniken minskar bensinförbrukning, förbättrar krocksäkerhet och ökar kostnadseffektivitet.

Nu är man mycket bekymrad i Norrbotten över att denna världsunika teknik kan komma att utvecklas på orter där fordonsindustrin är hotad och dit regeringen riktar sina krispengar, vilket skulle motverka utvecklingen i Luleå.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta så att stödpengar till fordonsindustrin inte leder till osund konkurrens inom forskning och utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-18 Anmäld: 2008-12-18 Besvarad: 2009-01-14 Svar anmält: 2009-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-13)