Krisen inom trä- och möbelbranschen

Skriftlig fråga 2012/13:677 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 26 juli

Fråga

2012/13:677 Krisen inom trä- och möbelbranschen

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

På sju borgerliga regeringsår har byggandet av småhus minskat med 70 procent. Detta är ett betydligt större ras än raset för andra boendeformer. Motsvarande minskning för flerbostadshus är 56 procent och för hyresrätter 62 procent. Småhusindustrin är inne i sin värsta kris någonsin, och bland de företag som överlevt hittills går många på knäna. Småhusbyggarna är kanske de som varit hårdast drabbade konjunkturmässigt och strukturmässigt de senaste åren, menar branschföreträdare. Det är många företag som gått i konkurs, det är många företag som är i rekonstruktion i dag och de företag som är kvar lever väldigt knapert och har gått ned i någon sorts övervintringstillstånd och klarar inte mycket till. Trä- och Möbelföretagen (TMF) befarar att det blir fler konkurser efter semestrarna och vill därför att statsrådet och regeringen agerar.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att få i gång trä- och möbelbranschens verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-26 Besvarad: 2013-08-07 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-07)