Kris på Migrationsverket och asylmissbruk

Skriftlig fråga 2011/12:736 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 28 augusti

Fråga

2011/12:736 Kris på Migrationsverket och asylmissbruk

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet (MP) ingått en uppgörelse som ytterligare ökar massinvandringen till Sverige. Det är framför allt två stora grupper som kommer till landet, afghaner och somalier.

Somalier är dessutom den grupp i Sverige som står längst ifrån arbetsmarknaden och därmed utgör en stor ekonomisk börda för landet. Likaså består invandringen från Afghanistan framför allt av människor som antingen är lågutbildade eller saknar utbildning över huvud taget.

Till denna ansvarslösa uppgörelse mellan regeringen och MP tillkommer den ökande strömmen av asylsökande från Syrien. Detta har gjort att situationen nu är ohållbar på Migrationsverket. Migrationsverket har beredskap för 30 000 asylsökande, men just nu överstigs detta antal med 7 000 personer.

Samtidigt florerar uppgifter om att många som kommit till Sverige från framför allt Somalia och som åberopat skyddsskäl åker hem på semester när de väl fått uppehållstillstånd. Vi har tidigare, i samband med konflikten mellan Israel och Libanon, sett liknande fall där libaneser med svenska uppehållstillstånd befann sig i hemlandet Libanon.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att lösa den akuta situationen på Migrationsverket, och vad gör statsrådet för att stoppa asylmissbruket med att personer som åberopat skyddsskäl och därefter fått uppehållstillstånd sedan åker hem på semester?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-28 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-11 Svar anmält: 2012-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-11)