Kris i gruvnäringen

Skriftlig fråga 2008/09:384 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 11 december

Fråga

2008/09:384 Kris i gruvnäringen

av Britta Rådström (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den vikande globala konjunkturen får metallpriserna att rasa. Bolidens och Lundin Minings börsvärde når nya bottennivåer. Nästa år blir det statliga LKAB som får känna av inbromsningen när järnmalmspriser ska sättas under helt förändrade marknadsförhållanden.

Vi ser nu hur Atlas Copco som tillverkar borrutrustning drar ned och hur SSAB anmält stora personalminskningar. Snart kommer givetvis också storvarslen inom gruvnäringen och beskedet att planerade gruvor inte kommer att öppnas. Inte sällan är gruvnäringen knuten till enskilda orter där andra arbetstillfällen i princip saknas vilket gör effekterna desto kännbarare.

Vilka insatser avser statsrådet att vidta för gruvnäringen och de orter som är starkt beroende av densamma?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-12-11 Anmäld: 2008-12-11 Svar anmält: 2008-12-17 Besvarad: 2008-12-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)