Kriminalvårdens samtransporter

Skriftlig fråga 2018/19:783 av Linda Westerlund Snecker (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2016 föreslog regeringen att Kriminalvården skulle få ett utökat ansvar för transporter av frihetsberövade för att underlätta polisens arbetsbelastning. Vänsterpartiet ville då att samtransporter av Kriminalvårdens egna klienter och personer som transporteras enligt lagar om tvångsvård skulle undvikas. Det är olämpligt att barn transporteras tillsammans med grovt kriminella personer och personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom.

Vänsterpartiet efterfrågade även adekvat utbildning för personer som ska transportera unga personer. Sedan april 2017 ansvarar Kriminalvården för transporter av frihetsberövade om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att transporten inte kan utföras utan vissa tvångsåtgärder. Polismyndigheten och Statens institutionsstyrelse kan vända sig till Kriminalvården för att få hjälp med att transportera personer som varken är misstänkta eller dömda för brott. Personer över 15 år kan tas i förvar och placeras i arrest i samband med en transport.

Justitieombudsmannen har granskat transporterna av frihetsberövade personer i enlighet med Opcatprotokollet och riktar kritik mot hur Kriminalvården behandlar personer som varken är misstänkta eller dömda för brott. JO lyfter exempel där unga människor omhändertas för vård och har förvarats i polisarrest eller häkten. Organisationen Skyddsvärnet har genom projektet Ung Inlåst i en rapport uppmärksammat frågan hur unga personer som omhändertagits av socialtjänsten transporteras på ett oacceptabelt sätt. 15-åriga tjejer vittnar om hur de samtransporteras i midjefängsel med kriminella män och om hur resan till LVU-hemmet går via högsäkerhetsfängelser för överlämning av Kriminalvårdens klienter.

Att barn och unga som omhändertagits av samhället transporteras tillsammans med dömda vuxna är skadligt. De upplever starkt obehag och kan utsättas för trauma. Unga som har inlett en kriminell bana får sin kriminella identitet förstärkt. De farhågor som Vänsterpartiet förutspådde med lagändringen har tyvärr besannats.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att se till Kriminalvården inte samtransporterar unga personer tillsammans med dömda vuxna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-14 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga