Kriminalvårdens prioriteringar

Skriftlig fråga 2020/21:1387 av Ingemar Kihlström (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Inom Kriminalvårdens rehabiliterande programverksamhet finns i dag tolvstegsprogrammet, ett behandlingsprogram för drog- och alkoholmissbrukande klienter. Programmet är ursprungligen utarbetat av Anonyma Alkoholister (AA) i USA och har använts i Kriminalvården sedan 1995. Programmet bygger på en kognitiv grund där deltagaren kartlägger sina tankemönster och tränar på att ändra dessa.

Under december 2020 har det framkommit uppgifter till delar av civilsamhället om att Kriminalvården överväger att avveckla användningen av tolvstegsprogrammet i sitt rehabiliterande arbete med intagna på anstalterna trots att många anger att detta program skapar incitament och drivkraft för att bryta ett drog- och alkoholmissbruk. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är tolvstegsprogrammet som behandlingsform på väg att mönstras ut ur Kriminalvården, och vad anser i så fall ministern om det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-21 Överlämnad: 2021-01-22 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-03 Sista svarsdatum: 2021-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga