kriminalvårdens omorganisation

Skriftlig fråga 1999/2000:177 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 9 november

Fråga 1999/2000:177

av Kent Härstedt (s) till justitieminister Laila Freivalds om kriminalvårdens omorganisation

Den 1 januari 1998 genomförde kriminalvården en omorganisation där man slog samman frivården, anstalterna och häktena till kriminalvårdsmyndigheter. Syftet med denna omorganisation var att öka kompetensen, integrationen och vinna stordriftsfördelar. Besparingseffekterna beräknades till 20 miljoner kronor. Enligt beräkningar från SEKO är den nya organisationen 43 miljoner kronor dyrare än den gamla.

Samtidigt med denna organisationsförändring har regering och riksdag ställt krav på kriminalvården som innebär ökade och förändrade arbetsuppgifter, såsom förbättrade insatser rörande narkotikabekämpningen, isolationsbrytande verksamhet på häktena, programverksamheten på anstalterna och bedömningar av klientelet vid permissioner. Riksrevisionsverket har i sin hindersanalys (RRV 99:27) pekat på en rad hinder för ett effektivt resursutnyttjande av kriminalvården, bl.a. att ett omfattande administrativt arbete bedrivs på alla nivåer och att personalen inte får den utbildning som krävs för de förändrade arbetsuppgifterna.

Hur ämnar justitieministern agera för att kriminalvården ska kunna genomföra sina besparingar utan att det drabbar kvaliteten och säkerheten inom kriminalvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-09 Anmäld: 1999-11-16 Besvarad: 1999-11-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-19)