kriminalvården

Skriftlig fråga 1998/99:46 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:46 av Carina Hägg (s) till justitieministern om kriminalvården

den 6 november

Enligt en nyligen sammanställd rapport, genomförd inom kriminalvården och med en så hög svarsfrekvens som 84 %, säger sig alltför många vilja byta jobb. Hela hälften av kriminalvårdarna sade sig fundera på att byta från sitt jobb inom kriminalvården till något annat yrkesområde eller annan arbetsgivare. Mest missnöjda visade sig de vara som arbetade nära de intagna. Vidare upplevdes lönesystemet som orättvist och svårfattligt av ca 90 % och över 30 % av vårdarna med kontaktmannaskap sade sig ha utsatts för våld eller hot från de intagna. Men när det gäller hotbilden så är min bedömning, inte minst utifrån egna erfarenheter, att mörkertalet är stort. De oroande siffror som undersökningen totalt kunnat redovisa måste tas på allvar och seriösa åtgärder bör vidtas inom det snaraste. Det missnöje som finns kring förutsättningarna för att göra ett bra arbete och som undersökningen synliggjort är en allvarlig signal som berör såväl personal som intagna. Det debatteras ofta om straffsatser, vilket naturligtvis är viktigt, men det krävs också att vi ägnar förutsättningarna för att bedriva en bra kriminalvård berättigad uppmärksamhet.

Min fråga är vad justitieminister Laila Freivalds vidtagit för åtgärder med beaktande av den nyligen genomförda undersökningen inom kriminalvården.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-06 Anmäld: 1998-11-09 Besvarad: 1998-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga